Štúdium v cudzine

Štúdium v zahraničí  

Ponúkame Vám vzdelávacie programy v jazykových centrách a súkromných školách, univerzitách Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Francúzska, Švajčiarska, Češka, Poľska, Rakúska, Španielska, Talianska, Malty, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu a ďalších štátov.

Jednou z najväčších priorít pre našu firmu je pomôcť sa správne rozhodnúť a dať Vám obzor o vzdelávacích možnostiach, ktoré ponúkajú rôzne krajiny.

 

Pre deti

-Prázdninové programy (letné, jesenné, zimné, jarné)

-Stredoškolské vzdelanie (školy a gymnáziá)

 

Pre mládež

-Jazykové kurzy

-Príprava na zápis na univerzitu

-Vysokoškolské vzdelanie

 

Pre podnikavých ľudí

-Špecializované jazykové kurzy

-Magisterské štúdium, doktorát

 

Aké sú výhody štúdia v zahraničí?

- je to dobrá investícia do Vašej budúcnosti a budúcnosti Vašich detí;

- zahraničný diplom zvyšuje profesijné vyhliadky

-možnosť zvýšiť úroveň Vašich vedomostí pomocou pridania medzinárodných skúsenosti;

-veľká šanca na to, aby sa stať samostatným človekom s širokým rozhľadom.

Prečo má význam sa obrátiť na našu spoločnosť?

Naši zamestnanci majú veľké skúsenosti v organizácii procesu štúdia v zahraničí

-pomôžeme Vám ušetriť čas potrebný pre výber potrebnej školy

-poradíme Vám v otázkach vybavovania dokumentov

-znížime do minima riziká odmietnutia víza

-postaráme sa o všetko, čo je spojené s vyplnením formulárov a žiadostí potrebných pre prihlásenie a zápis do školy.